Декларација Равногорског покрета

Равногорски покрет je национална и надстраначка организација, који није обновљен да би био страначка организација већ свесрбски и домаћински покрет. Одбори Равногорског покрета организационо су устројени према статуту Равногорског покрета. Идеја Равногорског покрета наставља да живи и да се остварује кроз рад наших одбора. 

Циљ рада Равногорског покрета није борба за освајање власти, већ ће све своје снаге усмерити ка духовном, моралном, националном, социјалном, економском и културном препороду српског народа. Сматрамо да ниједан приватни интерес не може бити изнад интереса заједнице као целине.

Равногорски покрет залаже се за државу српског народа са свим својим територијама, не прихватајући данашњу неприродну поделу, која је последица наказних одлука АВНОЈ-а и каснијих подела и одричемо се југословенства. Утврђивање историјске истине и презентација истог, обележавање места, датума и догађаја како лика и дела у организацији Ђенерала Драгољуба Михаиловића тако и српске четничке војне традиције.

Имамо за циљ обнову уставно парламентарне монархије са династијом Карађорђевић. Равногорски покрет чува и баштини завет да су сви саборни покрети добродошли под барјак слободе Равногорског покрета и као такав не поседује партијску идеологију и вертикалу.

Функционери Равногорског покрета не могу бити у активни политички чиниоци и ако се то планира мора се дати оставка на функције у покрету и својим именом и презименом без имена Равногорски покрет учествовати у политици.

Мора се поштовати и територијална организација одбора, да минимум 3 општинска одбора чине регион, а 2 региона област.

На годишњој скупштини дефинисати календар и планове.

Сваки од одбора градски или општински на својој територији ради и остварује се најбоље што може са потпуном аутономијом поштујући декларацију. Сарадња између одбора огледа се у братској љубави и потреби да једни другима помогнемо, укажемо част присуством и поштовањем унапред дефинисаног плана рада годишњег календара.

Декларација је основ да временом одбори Равногорског покрета прошире сарадњу и са другим истомишљеним одборима, монархистичким организацијама као и са четничким удружењима те тада може доћи до обједињавања и обистинити се да сви будемо под једним барјаком слободе, једни поред других и да нико не буде изнад другог и да сваки представник тада буде испред своје организације и удружења.

Организационо устројство биће урађено у складу са статутом уз потребне корекције да најмања организациона јединица буде општински (градски) одбор.

Планом уједињења предлажемо обједињавање одбора на одређеној територијалној јединици а то је општински или градски одбор уколико се то жели и ако је изводљиво.

Сваки одбор уколико то жели задржава право да буде посебно правно тело и самостална организациона јединица.

Сарадња или пријем удружења по концепту једни поред других, поштујући декларацију подразумева да њихов представник има право да предлаже и учествује у одлучивању.

Структура организације дели се на хоризонталну(територија), вертикалну (ресори) и савет покрета.

Хоризонтална је почевши од општинских одбора, региона и области све до Председника покрета чија је дужност да координара са представницима по хијерархији и спроводи планиране радње.

Темељ и препознатљивост покрета биће у раду општинских (градских) одбора чија дела морају изаћи у први план и бити пример.

Представници региона и области спајају одборе и организују спровођење заједничких планова на тој територији.

Вертикална организација огледа се у ресорима чији председник налази сараднике у свим одборима Равногорског покрета и другим организацијама.

Ресорни одбори су:

– Одбор за безбедност
– Одбор за унутрашњу организацију – Почасна Гарда
– Одбор за сарадњу са Србском Православном Црквом
– Сарадња са националним организацијама Србије, Отаџбине Србске, Црне Горе и емиграције
– Одбор за културу, образовање, хуманитарни рад и спорт
– Одбор за маркетинг и информисање

– Одбор за сарадњу са Краљевским двором
– Администрација (начелник секретаријата и секретари, благајник, правник и статутарна комисија)
– Суд части

Савет Равногорског покрета је надзорни одбор и чине људи од кредибилитета, професори, академици, доктори, писци као и сви они који својим именом, радом и делима подижу углед Равногорског покрета. Подразумева се да су ту и стари председници и представници покрета који ће својим радом начинити везу свих монархистичких и четничких организација.
Били би надзор хоризонталне и вертикалне структуре и вршили утицај како би се саветом или предлог побољшао рад саме организације

Централни национални комитет Равногорског покрета чине сви представници савета покрета, ресора, као и представници области, региона и општинских одбора. Представници монархистичких и четничких организација који конструктивно учествују заједно са општинским одборима равногорског покрета у оквиру региона, области, са пуним правом су укључени и у доношење одлука на ЦНК Равногорског покрета.

 

Shopping Cart
Scroll to Top